طراحی

خدمات

با توجه به اهمیت و نقش کلیدی آزمایشگاه ها شایسته است قبل از شروع و انجام هرگونه فعالیتی در خصوص تجهیز سالن های آزمایشگاهی، مسئله طراحی در الویت و نیز دستور کار کارفرمایان قرارگیرد. به جرات می توان گفت یکی از مهمترین مراحل تجهیز یک سایت آزمایشگاهی، طراحی آن بوده و تجربه نشان داده است که هر چقدر طراحی با دقت و بدور از هرگونه تعجیل صورت پذیرد، در حین مراحل اجرایی بویژه در زمان نصب و راه اندازی تجهیزات، با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود. بدیهی است در این صورت از صرف هزینه های اضافی شامل دوباره کاری، اصلاح و یا تخریب ساختمان و از همه مهمتر تاخیر در راه اندازی آزمایشگاه جلوگیری بعمل خواهد آمد.
این شرکت با توجه به اهمیت این موضوع، و نیز با استفاده از توان علمی و تجارب اجرایی خود، آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات مشاوره و طراحی سایت های آزمایشگاهی اعلام می دارد. عموما مشاوره و طراحی طی مراحل ذیل انجام می گردد:
– 1-بازدید از محل اجرای پروژه
–2- برگزاری جلسات فنی با مدیران و کارشناسان به منظور دریافت اطلاعات اولیه و شناخت نیازمندی های گروه بهره برداری
–3- ارائه مشاوره در خصوص انتخاب صحیح سیستم ها و تجهیزات و نیز برقراری شرایط کارکرد ایمن در آزمایشگاه
– 4-انجام محاسبات فنی تاسیسات برقی و مکانیکال متناسب با فضای آزمایشگاه و نیز تجهیزات دستگاهی مورد نیاز
–5- طراحی و محاسبات مکش هودهای شیمیایی، هودهای بازویی و سقفی و و ایجاد ارتباط با سیستم  HVAC  آزمایشگاه به منظور دستیابی به تهویه بهینه و استاندارد آزمایشگاه
–6- ارائه طرح چیدمان سکوها و جانمایی تاسیسات بر اساس نوع کاربری آزمایشگاه
– 7-متره و برآورد هزینه های اجرای پروژه بر اساس طرح مصوب نهایی

mangakakalot