گالری تصاویر

متن

فضای یک آزمایشگاه استاندارد در مدارس

در بیشتر مدارس، معمولا انجام آزمایش در آزمایشگاه انجام میگیرد. بنابراین فعالیتهای آزمایشگاهی باید طوری ساماندهی شوند که فرصت های زیادی به منظور مشاهده ، طرح سئوال، و کشف حقایق بوجود آید.ساختار فیزیکی آزمایشگاه باید به نحوی طرح ریزی گردد که برای کارهای گروهی یا انفرادی دانش آموزان مناسب بوده و تمامی ابزارها و مواد شیمیایی پس از انجام آزمایش به راحتی در جای اولیه خود قرار گیرند.از آنجایی که در آزمایشگاه فرایند یاددهی و یادگیری اتفاق می افتد ، بنابراین لازم است توجه ویژه ای به فضا، دکوراسیون، مهندسی ساختمان و شیوه چینش سکوها و میزهای کار آزمایشگاهی نمود. تبدیل انبارهای تاریک به آزمایشگاه یکی از خطاهای جبران ناپذیر مسئولین مدارس می باشد که بدون آگاهی از اهمیت محیط آموزشی آزمایشگاه، به این اقدام دست میزنند.


گالری تصاویر

mangakakalot